Evidența Populației Sibiu, precizări pentru românii blocați în străinătate care au nevoie de acte

Știri de Sibiu, 25.05.2020

Directia Judeteana de Evidenta Persoanelor Sibiu a transmis, luni, precizari cu privire la modul în care românii blocați în străinătate din cauza pandemiei de coronavirus și pot înregistra actele de stare civilă sau pot să ceară eliberarea de acte de identitate.

Potrivit unui comuinicat de presă transmis de instituţia organizată în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu, persoanele interesate trebuie să țină cont de câteva reglementări și demersuri care vizează înregistrarea unor fapte/evenimente de stare civilă, respectiv eliberarea de acte de identitate cetățenilor români aflați în străinătate și care, în contextul epidemiologic internațional actual, nu doresc sau nu pot să revină în țară din anumite motive.

I Actele de stare civilă – naştere, căsătorie şi deces, ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în ţară numai dacă sunt înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române. Așadar, legislația română prevede două posibilități, și anume: înscrierea ori transcrierea, funcție de autoritatea română competentă – din străinătate ori din România – în fața căreia se solicită întocmirea actului de stare civilă.
Potrivit dispoziţiilor legale în materie, cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita înscrierea în registrele de stare civilă române, de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, a documentelor străine (certificate şi/sau extrase de stare civilă), care îi privesc, în cazul în care înregistrarea actului sau faptului de stare civilă a fost făcută în prealabil la autoritatea din statul în care aceştia se află, înscrierea realizându-se cu aprobarea şefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare.

Cea de-a doua posibilitate, vizează transcrierea certificatelor şi/sau a extraselor de stare civilă străine, procedură care se efectuează în România cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului și cu avizul prealabil al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Sibiu. În acest context, reiterăm obligația cetăţeanului român care, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau a extrasului de stare civilă străin, trebuie să solicite transcrierea acestor acte la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază.
Cererea de înscriere sau transcriere poate fi formulată de către persoana îndreptăţită în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială, în baza actului de stare civilă astfel înscris sau transcris, urmând a se elibera cetificatul de stare civilă corespunzător.

II În situaţia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau, după caz, înmânarea unui nou act de identitate se poate face pe bază de procură specială obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv.
Astfel, reprezentantul legal – persoana mandatată prin această procură – al solicitantului actului de identitate va efectua demersurile necesare pentru eliberarea acestui document, prezentând serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor competent teritorial procura specială alături de documentele necesare eliberării actului de identitate, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul.
Precizăm faptul că, depunerea cererii şi a documentelor necesare pentru eliberarea primului act de identitate nu se poate realiza în baza unei procuri speciale.
Menţionăm însă că eliberarea actului de identitate pentru prima dată, pentru minori, precum şi pentru persoanele care au depăşit vârsta de 18 ani, cetăţeni români cu domiciliul în România, aflaţi în străinătate şi care, din motive obiective (se află la studii, urmează un tratament care nu permite întreruperea acestuia, prestează o activitate care nu permite deplasarea în ţară, ş.a.) nu se pot prezenta în ţară pentru a solicita eliberarea primului act de identitate la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu, se realizează prin depunerea cererii şi a documentelor necesare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României din străinătate, urmând a fi soluţionate, în ţară, de serviciile de profil.
Reiterăm faptul că, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, are obligaţia să solicite eliberarea primului act de identitate.
Totodată, menţionăm faptul că, cetăţenii care nu deţin acte de identitate (actul de identitate a fost pierdut, furat, distrus), deţin acte de identitate deteriorate sau care cuprind date ce nu reflectă situaţia actuală a titularului, întrucât au avut loc modificări ale datelor personale, au obligaţia de a solicita punerea în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor, prin eliberarea unor noi acte de identitate, în termen de 15 zile de la producerea acestor modificări.
În situaţia în care titularii cererilor pentru eliberarea actului de identitate nu pot prezenta toate documentele necesare emiterii cărţilor de identitate, serviciile de profil vor elibera solicitanţilor, după caz, cărţi de identitate provizorii, cu termen de valabilitate 1 an. Menţionăm faptul că acestea nu constituie document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene.

Adresăm rugămintea tuturor persoanelor care se află în situațiile expuse și care doresc relații suplimentare privind activitatea de specialitate în materie de stare civilă şi evidență a persoanelor, să acceseze website-ul instituției noastre la www.djepsibiu.ro – secțiunile dedicate acestor activități sau să ne contacteze telefonic/e-mail pentru mai multe detalii.

(P)
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.