Case de Pensii Sibiu acceptă cereri online pentru mai multe tipuri de servicii

Știri de Sibiu, 13.08.2020

Casa Județeană de Pensii Sibiu informează cetățenii că au posibilitatea și depunerii online a mai multor tipuri de solicitări, comunicarea fiind posibilă prin poșta electronică și prin intermediul portalului CNPP.

Referitor la depunerera online a cererilor, Casa Județeană de Pensii Sibiu informează că există posibilitatea depunerii online a următoarelor tipuri de solicitări: recalculare pensie, schimbare nume/adresă/modalitate de plată, ajutor de deces, drepturi cuvenite și neîncasate, suspendare/reluare plată drepturi, transfer al drepturilor de la o casă teritorială de pensii la alta, transmitere buletin de calcul al pensiei și datele care au stat la baza stabilirii pensiei, bilete de tratament balnear, despăgubiri în caz de deces, indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, acordarea de prestaţii în natură în baza documentului portabil DA1/formularului E123, etc.

Comunicarea electronică între beneficiarii sistemului public de pensii, ai sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale și Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), respectiv casele teritoriale de pensii (CTP) în vederea acordării drepturilor pe care acestea le stabilesc și plătesc se realizează prin utilizarea uneia dintre următoarele modalități:
I. Prin poșta electronică;
II. Prin intermediul serviciilor electronice oferite de Portalul CNPP.
Modelele de cereri, declarații, alte formulare, precum și lista de documente necesare acordării drepturilor le găsiți la link-ul: https://www.cjpsibiu.ro/formulare/

I. Comunicarea prin poșta electronică
Solicitanţii care au acces la poșta electronică, respectiv e-mail, vor transmite solicitarea în atenția casei de pensii, la adresa comunicare.sibiu@cnpp.ro
În acest sens, solicitantul:
• descarcă formularele necesare;
• completează formularele;
• semnează olograf formularele;
• transmite formularele către instituția responsabilă, în format: .JPEG, .JPG, .PNG, .XML, .CMS sau .PDF;
transmite în același e-mail și numărul de telefon la care poate fi contactat.
În cazul solicitărilor adresate prin intermediul poștei electronice, înscrisul/decizia/documentul final care atestă soluționarea cererilor nu vor fi comunicate prin e-mail, ci se va utiliza transmiterea prin poștă sau procedura programării prealabile.

II. Comunicarea prin intermediul serviciilor electronice oferite de Portalul CNPP se poate realiza sub două forme:
A. În cazul solicitanților care și-au creat cont pe portal se accesează secțiunea „Completare formulare” și se selectează tipul de cerere dorit;
B. În cazul solicitanților care nu și-au creat cont pe portal:
 Solicitanul accesează Portalul CNPP în sectiunea ”Comunicare cu publicul” – Depunere cereri și documente;
 Selectează tipul de cerere dorit și completează formularul;
 Formularele necesare se descarcă, se completează și se semnează olograf, apoi vor fi încărcate în format JPEG, JPG,PNG,XML, CMS sau PDF;
După înregistrarea și analizarea cererii și a documentelor anexate, instituția solicită, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora, completarea setului de documente în următoarele cazuri excepționale:
a) identificarea unor inadvertențe între informațiile din documentele transmise și cele din bazele de date ale altor instituții la care autoritatea administrației publice centrale sau locale ce asigură acordarea dreptului are acces pentru verificarea îndeplinirii de către solicitanți a criteriilor de acordare a drepturilor;
b) situațiile în care informațiile din documentele transmise sunt incomplete, nu sunt lizibile sau dacă pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condițiilor de eligibilitate;
c) prezentarea unor documente, în original în conformitate cu legislația specifică și normele de aplicare a acesteia.
Personalul cu atribuții de înregistrare a solicitărilor, din dispoziția compartimentelor de specialitate, comunică solicitantului ziua, ora și locația la care să se prezinte pentru a avea loc interacțiunea în scopul completării documentației;
Comunicarea se realizează electronic, prin adresa de e-mail de la care s-a primit solicitarea sau telefonic, dacă a fost indicat un număr de contact;
În situația în care se va apela la procedura programării prealabile, nu va mai fi nevoie de prezența fizică a solicitantului pentru identificare, la finalul procedurii.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.