CJSU: Noi restricții în localitățile din Sibiu cu rata Covid de peste 1,5; Incusiv pentru Sibiu

Știri de Sibiu, 15.10.2020

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Sibuu a decis, joi, noi restricții pentru localitățile din județ unde rata de incidență a cazurilor Covid raportat la mia de locuitori a depășit pragul de 1,5. Masca devine obligatorie în spațiul liber pentru următoarele 14 zile în localitățile Apoldu de Jos, Merghindeal, Bârghiş şi Racoviţa și se interzice organizarea de evenimente iar restaurantele se închid, transmite Prefectura Sibiu.

Tot joi s-a decis pentru cele 4 localități interzicerea de activități în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă, cu excepția localităților Sibiu, Arpaşu de Jos, Boiţa, Nocrich, Poplaca, Porumbacu de Jos, Şura Mică, Turnu Roşu, Vurpăr, Cisnădie şi Sadu, este permisă activitate cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului.

Potrivit datelor transmise de DSP care au stat la baza Hotărârii nr. 58/2020 a CJSU Sibiu, în localitățile Apoldu de Jos, Merghindeal, Bârghiş şi Racoviţa, incidenţa cumulată a cazurilor în ultimile 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori. În Sibiu, Arpaşu de Jos, Boiţa, Nocrich, Poplaca, Porumbacu de Jos, Şura Mică, Turnu Roşu, Vurpăr, Cisnădie şi Sadu incidenţa cumulată a cazurilor în ultimile 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori.

Hotărârea nr. 58/2020:

Instituţia Prefectului –Judeţul SibiuComitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu

HOTĂRÂREA nr. 58/ 15.10.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu Având în vedere situaţia epidemiologică înregistrată la nivelul judeţului Sibiu şi analizând propunerile formulate de Grupul de Suport Tehnic pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă Generate de Epidemii,Ţinând cont de prevederile Legii nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, H.G. nr. 856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 15.10.2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,ale art.10 alin. 3 din H.G nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionareaşi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, ale art. 4, alin. (1) Anexa nr. 2 şi art. 12 alin. (1) Anexa 3 a H.G. nr. 856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu constată astăzi 15.10.2020 încadrarea UAT –urilor Apoldu de Jos, Merghindeal, Bârghiş şi Racoviţa, cu incidenţa cumulată a cazurilor în ultimile 14 zile la peste3/1000 de locuitori şi aUAT-urilor Sibiu, Arpaşu de Jos, Boiţa, Nocrich, Poplaca, Porumbacu de Jos, Şura Mică, Turnu Roşu, Vurpăr, Cisnădie şi Sadu între 1,5 şi 3 la 1000 de locuitori, fapt ce conduce la punerea în aplicare a măsurilor din H.G. 856/2020, şi în consecinţă, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1(1)Începând cu data de 16.10.2020, ora 00:00 până la data de 29.10.2020, ora 24:00, la nivelul UAT-urilorApoldu de Jos, Merghindeal, Bârghiş şi Racoviţa, incidenţa cumulată a cazurilor în ultimile 14 zile estemai mare de 3/1000 de locuitori, iar la nivelul UAT-urilorSibiu, Arpaşu de Jos, Boiţa, Nocrich, Poplaca, Porumbacu de Jos, Şura Mică, Turnu Roşu, Vurpăr, Cisnădie şi Sadu incidenţa cumulată a cazurilor în ultimile 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori.(2)În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (2) din Anexa 2 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile, începând cu data de 16.10.2020, ora 00:00 până la data de 29.10.2020, ora 24:00, se va institui obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, pe teritoriul UAT-urilor Apoldu deJos, Merghindeal, Bârghiş şi Racoviţa,prezente în toate spaţiile publice deschise.* Se vor excepta de la această măsură copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.(3)În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) din Anexa 2 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile, începând cu data de 16.10.2020, ora 00:00 până la data de 29.10.2020, ora 24:00,pe teritoriul UAT-urilor Apoldu de Jos, Merghindeal, Bârghiş şi Racoviţa,administratorii/proprietarii spaţiilor publice deschise afişează la loc vizibil informaţii privind obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile respective.

Art.2 În conformitate cu prevederile art. 1, alin. (6) din Anexa 3 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile, începând cu data de 16.10.2020, ora 00:00 până la datade 29.10.2020, ora 24:00, pe teritoriul UAT-urilor Apoldu de Jos, Merghindeal, Bârghiş şi Racoviţa, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerteesteinterzisă, iar pe teritoriul UAT-urilor Sibiu, Arpaşu de Jos, Boiţa, Nocrich, Poplaca, Porumbacu de Jos, Şura Mică, Turnu Roşu, Vurpăr, Cisnădie şi Saduestepermisăcu participarea publicului până la 30%din capacitatea maximă a spaţiului.

Art.3 În conformitate cu prevederile art.1, alin. (7) din Anexa 3 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile, începând cu data de 16.10.2020, ora 00:00 până la data de 29.10.2020, ora 24:00,pe teritoriul UAT-urilorApoldu de Jos, Merghindeal, Bârghiş, Racoviţa, Sibiu, Arpaşu de Jos, Boiţa, Nocrich, Poplaca, Porumbacu de Jos, Şura Mică, Turnu Roşu, Vurpăr, Cisnădie,Sadu, Apoldu de Jos, Merghindeal, Bârghiş şi Racoviţaorganizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive–insunt interzise.

Art.4(1) În conformitate cu prevederile art.6, alin. (1)din Anexa 3 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile,începând cu data de 16.10.2020, ora 00:00 până la data de 29.10.2020, ora 24:00, pe teritoriul UAT-urilor Apoldu de Jos, Merghindeal, Bârghiş şi Racoviţa, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi /sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă, iar peteritoriul UAT-urilor Sibiu, Arpaşu de Jos, Boiţa, Nocrich, Poplaca, Porumbacu de Jos, Şura Mică, Turnu Roşu, Vurpăr, Cisnădie şi Saduactivitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi /sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este permisăfără a depăşi 30% din capacitatea maximăa spaţiului şi în intervalul orar 6,00 –23,00.(2) În situaţia în care activitatea operatorilor economiciprevăzuţi la alin.(1)care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este restricţionată sau închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea produseloralimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.

Art.5În conformitate cu prevederile art.6, alin. (2) din Anexa 3 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile,începând cu data de 16.10.2020, ora 00:00 până la data de 29.10.2020, ora 24:00, pe teritoriul UAT-urilor Apoldu de Jos, Merghindeal, Bârghiş şi Racoviţa, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisădoar pentru persoanecazate în cadrul acestor unităţi, iar pe teritoriul UAT-urilorSibiu, Arpaşu de Jos, Boiţa, Nocrich, Poplaca, Porumbacu de Jos, Şura Mică, Turnu Roşu, Vurpăr, Cisnădie şi Sadu este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06,00 –23,00.

Art.6În conformitate cu prevederile art.9, alin. (2) din Anexa 3 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile,începând cu data de 16.10.2020, ora 00:00până la data de 29.10.2020, ora 24:00, pe teritoriul UAT-urilor Apoldu de Jos, Merghindeal, Bârghiş şi Racoviţa, activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domniul jocurilor de noroc este interzisă, iar pe teritoriul UAT-urilor Sibiu, Arpaşu de Jos, Boiţa, Nocrich, Poplaca, Porumbacu de Jos, Şura Mică, Turnu Roşu, Vurpăr, Cisnădie şi Sadu este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului.

Art. 7.Instituţiile cu atribuţii în prevenirea şi combaterea pandemiei cu COVID-19 îşi vor intensifica măsurile de supraveghere şi control pe raza UAT-urilorApoldu de Jos, Merghindeal, Bârghiş, Racoviţa, Sibiu, Arpaşu de Jos, Boiţa, Nocrich, Poplca, Porumbacu de Jos, Şura Mică, Turnu Roşu, Vurpăr, Cisnădie şi Sadu.

Art. 8. Măsurile adoptate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiuîn cadrul hotărârilor anterioare, ce contravin celor din prezenta, îşi vor înceta aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 9. Comitetele Localepentru Situaţii de Urgenţăale localităţilor Apoldu de Jos, Merghindeal, Bârghiş, Racoviţa, Sibiu, Arpaşu de Jos, Boiţa, Nocrich, Poplaca, Porumbacu de Jos, Şura Mică, Turnu Roşu, Vurpăr, Cisnădie şi Sadu vor informa populaţia localităţilor prin orice mijloace despremăsurile dispuse (afişarea în locuri vizibile a hotărârii, postare pe site, etc.).

Art. 10.Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţeanpentru Situaţii de Urgenţă Sibiuşi Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă alelocalităţilorApoldu de Jos, Merghindeal, Bârghiş, Racoviţa, Sibiu, Arpaşu de Jos, Boiţa, Nocrich, Poplaca, Porumbacu de Jos, Şura Mică, Turnu Roşu, Vurpăr, Cisnădie şi Saduşi se va publica pe site-ul Instituţiei Prefectului Judeţul Sibiu şi pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Cpt. Dumitru Croitoru”al judeţului Sibiu.

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu

PREFECT, Mircea –Dorin CREŢU”.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.