Disponibilizări de personal după reorganizarea Centrului Gulliver din Sibiu

Știri de Sibiu, 22.01.2021

Centrul de Plasament Gulliver din Sibiu își reduce capacitatea de preluare a copiilor, de la 50 la 54 de locuri, în perspectiva închiderii, un număr de 15 angajați urmând să își piardă locul de muncă din luna aprilie, potrivit reorganizării propusă de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sibiu spre aprobarea Consiliului Județean (CJ) Sibiu.

Potrivit raportului de specialitatea întocmit de DGASPC Sibiu, disponibilizările se fac în conformitate cu standardele de cost pentru serviciile sociale, respectiv cheltuielile de personal se încadrează în maximum 80% din valoare.

”Ca urmare a restructurării propuse se vor desființa 15 posturi, respectiv: 8 posturi educator, 1post asistent medical, 3 posturi de infirmieră, 1 post economist, 1 post muncitor calificat (bucătărie) și 1 post muncitor calificat (întreținere). Deoarece unele din cele 15 posturi supuse restructurăriisunt ocupate, în vederea respectării tuturor procedurilor și termenelor stabilite de Legea nr. 53/2003 –Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului, propunem ca prezenta hotărâre să intre în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2021”, se menționează în document.

În Centrul de Plasament Gulliver se află în prezent cu măsură de plasament un număr 45 de copii, acesta fiind supus închiderii, potrivit politicilor guvernamentale.

”În acest sens a fost întocmit planul de închidere a centrului, care a fost trimis sub nr. 68417/28.12.2020 spre avizare AutoritățiiNaționalepentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, ceea ce a condus la stoparea intrărilor copiilor cu măsură de protecție specială în acest centru.Propunerea DGASPC Sibiu este de a modifica capacitatea CP Gulliverde la 50 la 45locuri”, s-a mai precizat în raport.

Proiectul privind reorganizarea Centrului Gulliver va fi supus aprobării Consiliului Județean Sibiu în ședința ordinară din luna ianuarie.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.