Viitorul Sibex: dezvoltare individuală sau fuziune cu BVB?

Știri de Sibiu, 12.04.2016

Pentru cititorul mai puțin familiarizat cu mecanismele financiare ale pieței de capital, o istorie a Bursei din Sibiu (n.a. – actualmente Sibex) este greu de concentrat in câteva rânduri.

Cert este că Sibiul a reușit să implementeze, pe baza unei inițiative exclusiv private din anii ‘90, o bursă funcțională, un proiect inițiat de mai mulți oameni de afaceri la inițiativa lui Teodor Ancuța (n.a. – membru fondator al Bursei din Sibiu) „dintr-o ambiție personală, din dorința de a experimenta, de a inova și de a câștiga”, după cum explică Florin Oprea, fost angajat al Sibex, actualmente consultant în piețe financiare și cofondator al proiectului educațional Școala de Bursă. Fără îndoială că, prin specificul său, prin ceea ce a adus nou în peisajul financiar autohton, bursa sibiană a fost o piață <înaintea vremurilor>. „Ambiția a dat rezultate, experimentele au dus la crearea unei piețe funcționale de instrumente financiare derivate, după un model american, care nu deservea încă unor nevoi concrete, existând într-un spațiu economic haotic, de neîncetată tranziție spre o economie de piață funcțională, un concept inovator în piețele financiare post-comuniste, o piață care a adus, în același timp și câștiguri frumoase participanților”, explică Florin Oprea.

Așadar Bursa din Sibiu a devenit treptat o instituție etalon din peisajul financiar sibian prin prisma rezultatelor obținute, apogeul activității sale fiind consemnat între anii 2006-2010. Proiectele derulate atunci au dus la crearea unei burse complete, ce administrează din 2008 încoace toate segmentele de piață și care avea premisele să devină un real competitor “rivalului” de la București.

În acei ani, Sibex genera volume de ordinul milioanelor de contracte pe piața derivatelor, neavând concurență pe piața bursieră autohtonă. Mai mult, bursa sibiană puncta și în statisticile europene drept una dintre cele mai prolifice pe segmentul derivatelor pe acțiuni individuale, rezultatele obținute fiind comparabile cu cele ale unor burse de renume de pe bătrânul continent.

Eșecul primei tentative de fuziune dintre Sibex și Bursa de Valori București (n.a. – acționarii BVB au respins în 2006 fuziunea cu bursa sibiană) a  aprins “flacăra competiției” dintre cele două burse care, până atunci, prin prisma ofertei nu erau în raporturi concurențiale ci mai degrabă complementare.

Astfel, BVB a lansat o piață a derivatelor financiare și o Casă de Compensație, iar Sibex a implementat o piață la vedere și un Depozitar Central, funcționale și în prezent. Aceste demersuri nu au adus însă succesul scontat. Practic, niciuna nu a putut ‘’mușca” cu adevărat din felia celeilalte. BVB a rămas lider autoritar pe piața la vedere iar Sibex pe cea a instrumentelor financiare derivate.

Situația s-a schimbat însă în ultimii ani din perspectiva rezultatelor celor două burse. Astfel, dacă BVB a reușit să atragă în continuare investitori și să genereze volume la nivel acceptabil pe piața acțiunilor, pentru Sibex, evoluția instrumentelor derivate nu a mai fost una favorabilă.

Ca urmare,Bursa din Sibiu se află astăzi într-o situație delicată, înregistrând din 2011 încoace un declin continuu. Volumele rezultate din tranzacționare sunt extrem de reduse, ajungând la minime istorice, numărul societăților de brokeraj active pe piața derivatelor este foarte mic (n.a. – 3),  iar produsele disponibile nu mai par atractive, în contextul în care derivatele pe acțiuni externe sau mărfuri, care reprezintă acum baza ofertei operatorului de piață din Sibiu, nu pot concura cu oferta platformelor de tip Forex. Astfel, nu este de mirare că investitorii/speculatorii, au dispărut treptat de pe piață afectând  rezultatele Sibex care, din 2011 și până în prezent se situează pe pierdere, conform situațiilor financiare. Mai mult, măsurile de redresare atât de necesare se lasă așteptate, deși la nivel declarativ s-a vorbit mai mereu de proiecte și produse care să revitalizeze piața.

Fuziunea Sibex – BVB, din nou în actualitate

În acest context, există voci care au readus în centrul atenției fuziunea dintre Sibex și Bursa de Valori București, prin absorbția bursei sibiene. Mai exact, conducerea bursei bucureștene le-a solicitat acționarilor săi ca, în cadrul viitoarei Adunării Generale a Acționarilor (26/27.04.2016), să se pronunțe cu privire la această chestiune. După aproape 10 ani de la prima tentativă de realizare, fuziunea dintre cei doi operatori de piață este readusă la ora actuală în discuție la modul concret într-un context în care managementul Sibex nu a reușit să ofere încă o alternativă de dezvoltare în care bursa sibiană să funcționeze măcar ca o piață complementară. Pe de altă parte, există și opinii conform cărora mult vehiculata idee de fuziune are la bază doar dorința ca, din rațiuni concurențiale, bursa bucureșteană să rămână singurul actor pe piața de capital.

Sibex, la nivelul actual, nu pare capabilă însă să concureze cu adevărat cu Bucureștiul. Situația este sinterizată foarte bine de Patrick L. Young,

Directorul Executiv al societăţii de consultanţă DV Advisors și CEO al Hanza Trade care a declarat: “Având în vedere eșecul management-ului de a contura o viziune viabilă pentru Sibex, este evident că nu a existat o strategie coerentă, în condițiile în care volumele s-au prăbușit. Căsătoria cu <scântei> dintre Sibex și BVB a fost un obiectiv de lungă durată al bursei din București împreună cu unii acționari, în vederea concentrării și centralizării pieței, cu toate că nu a existat niciodată o viziune clară alta decât că Bucureștiul pare să caute să sufoce orice concurență”.

Argumentele susținătorilor fuziunii par solide, în condițiile în care cele două entități deservesc aceeași utilizatori și au în mare aceeași acționari. În același timp, piața de capital locală este încă una slab dezvoltată iar doi operatori de piață care au sisteme de tranzacţionare şi decontare diferite, adâncesc fragmentarea acesteia. Practic, situarea Sibex pe pierdere an după an înseamnă automat creșterea pierderilor acționarilor, iar o eventuală absorbție a bursei sibiene ar putea duce la protejarea acestora. Discuția despre fuziune poate fi utilă și în termeni de evoluție a pieței, ținând cont și de faptul că Sibex deține în continuare resurse financiare importante, la nivelul capitalului social, acestea putând fi folosite în proiecte de dezvoltare a pieței, chiar pe segmentul de instrumente financiare derivate.

Totodată, în contextul discuției despre necesitatea existenței unei Contrapărți Centrale la care piața spot trebuie să se conecteze obligatoriu din 2017, conform regulamentelor europene, fuziunea Sibex cu BVB ar putea facilita accesul la o Contraparte Centrală externă pentru pieţele administrate de bursa bucureșteană, știut fiind că Sibex utilizează deja pentru decontarea derivatelor serviciile unei Contrapărți Centrale externe – ATHEXClear. Astfel, ar putea fi create premisele creării unei Contrapărți Centrale regionale, cu BVB printre acționari.

Toate acestea fac posibilă fuziunea prin absorbție a Sibexului cu BVB. De altfel, procesul pare să se accelereze, după ce, conform unui raport curent publicat de BVB în data de 4 aprilie, SIF 3 Transilvania, unul din acționarii de forță ai bursei de valori cu aproape 8,6% din capital, a cerut completarea convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționare din 26 aprilie cu trei puncte:

– acordarea unui mandat consiliului de administraţie pentru efectuarea demersurilor necesare privind întocmirea proiectului de fuziune prin absorbţie dintre BVB şi Sibex;

– stabilirea unui termen de 120 de zile de la data AGA pentru întocmirea Proiectul de fuziune și depunerea sa la Oficiul Registrului Comerţului; – împuternicirea Consiliului de Administraţie al BVB ca, împreună cu Consiliul de Administrație al Sibex

– Sibiu Stock Exchange să selecteze și să numească expertul specializat pentru evaluarea societăților implicate în procesul de fuziune prin absorbție.

Globalizare bursieră sau dezvoltare individuală?

Sigur, o eventuală fuziune înseamnă practic dispariția Sibex ca instituție autonomă și a Sibiului de pe harta orașelor cu o bursă autorizată. Cel mult, în teorie, va exista posibilitatea menținerii unui punct de lucru pentru operațiunile cu derivate. Se pune însă întrebarea dacă Sibex poate rezista singură în contextul actual al globalizări industriei bursiere și a tendințelor de creare a unor poli de putere regională. Patrick L. Young, Directorul Executiv al societăţii de consultanţă DV Advisors și CEO al Hanza Trade este de părere că acest trend al globalizării oarecum a trecut „Chestiunea remarcabilă e că în timp ce România este aparent pe o traiectorie spre o piață unică, restul Europei se îndreaptă în direcția opusă: căutarea concurenței, a diversității și a unor noi abordări. Numărul burselor și platformelor reglementate continuă să crească, Comisia Europeană fiind dornică de a vedea mai multe căi pentru finanțarea companiilor prin inițiativa Capital Markets Union (CMU – n.a. – plan al Comisiei Europene prin care se dorește mobilizarea capitalului în Europa). Există în mod clar un decalaj pe piața românească privind finanțarea pe piața de capital”.

Legat de acest subiect, consultantul financiar Florin Oprea, cu o experiență de opt ani în acest domeniu, consideră că “România anului 2016 este o țară cu un potențial imens, cu o economie dinamică, chiar mai dinamică decât în alte țări din Uniunea Europeană, fiind un loc în care ar putea lejer coabita două sau chiar mai multe burse”.

Așadar voci cu experiență afirmă că dezvoltarea individuală a Sibex este încă posibilă iar Sibiul poate avea în continuare o bursă, cu condiția ca acționarii să adopte cele mai potrivite măsuri, în concordanță cu direcțiile momentului. Ceea ce se va întâmpla rămâne însă de văzut și analizat după adunarea acționarilor BVB din 26/27 aprilie anul curent. Despre aceasta și despre posibile măsuri de dezvoltare a Sibex, într-un articol viitor.

Notă: din dorința unei informări cât mai corecte a cititorilor despre situația și proiectele Sibex, am cerut și opinia conducerii bursei sibiene despre acest subiect dar, până la data publicării articolului, această solicitare nu a primit niciun răspuns.

Decebal Todăriță ,
Cofondator Școala de Bursă
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Un Răspuns

  1. […] Citeste şi: Viitorul Sibex: dezvoltare individuală sau fuziune cu BVB? […]