Prefectura Sibiu, reacție la atacurile primarului Huja: Nu am obstrucționat procesul de reconstituire

Știri de Sibiu, 29.03.2018

Prefectura Sibiu reacționează la acuzațiile grave lansate de primarul orașului Cisnadie, Gheorghe Huja, și precizează într-un comunicat de presă că nu a fost ”obstrucționat procesul de reconstituire” a terenurilor.

Primarul orașului Cisnădie, Gheorghe Huja, a lansat miercuri un atac dur la adresa arhitectului șef al Județului Sibiu, Drăgan Corneliu – Eugeniu, și a directorului Direcției de Contencios Administrativ din cadrul Prefecturii Sibiu, Eugen Roman. Ce doi funcționari sunt descriși ca adevărati ”dinozauri” ai județului care se opun marilor proiecte de investiții, servind chiar interese ale oamenilor de afaceri în detrimentul comunităților, potrivit afirmațiilor lansate de Huja.

Citeste si: Primarul Huja se ia la trântă cu ”dinozaurii” de la județ. Pe cine acuză că face legea în Sibiu!

Redam integral punctul de vedere al Prefecturii Sibiu:

”Instituția Prefectului – Județul Sibiu nu a obstrucționat procesul de reconstituire a dreptului de proprietate în favoarea persoanelor îndreptățite din orașul Cisnădie, ci, dimpotrivă, a făcut tot ce este legal pentru realizarea acestui obiectiv.
Astfel, pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru un număr de aproximativ 50 de persoane care au deținut teren pe raza orașului Cisnădie și care solicitau aproximativ 180 ha teren, în condițiile în care nu mai existau terenuri în rezerva aflată la dispoziția Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie, s-a demarat procedura pentru preluarea terenurilor necesare din proprietatea Statului Român. Astfel, Comisia Locală de Fond Funciar Cisnădie a întocmit un proces–verbal de delimitare a acestor terenuri, pe care l-a înaintat la Comisia Județeană de Fond Funciar Sibiu pentru validare. După validare, prin Hotărârea nr. 1152/16.06.2015, Comisia Județeană a trimis această delimitare Agenției Domeniilor Statului. După verificarea documentației, între Agenția Domeniilor Statului, în calitate de administrator al terenurilor aflate în proprietatea Statului Român, și Comisia Locală de Fond Funciar Cisnădie a fost încheiat un protocol de predare – preluare a unei suprafețe de 179,5630 ha teren, din care 174,2230 ha teren agricol şi 5,34 ha teren neagricol, teren aflat în domeniul privat al Statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului.
După primirea acestui teren de către Comisia Locală de Fond Funciar Cisnădie, comisie al cărei președinte este domnul primar Huja, aceasta, în virtutea atribuțiilor prevăzute de lege exclusiv în sarcina sa, a întocmit procesele–verbale de punere în posesie pentru toate persoanele îndreptățite și le-a înmânat acestora.
Contrar afirmațiilor domnului primar Huja, nu era necesar niciun aviz din partea Comisiei Județene de Fond Funciar Sibiu deoarece legislația nu prevede obligativitatea obținerii vreunui aviz din partea comisiei județene de fond funciar.
Problema reală care a dus la imposibilitatea emiterii titlurilor de proprietate pentru persoanele pentru care au fost preluate terenurile de la A.D.S. a reprezentat-o însă faptul că, ulterior întocmirii proceselor–verbale de punere în posesie, instanța, la cererea concesionarului terenului, S.C. “HORTICOLA INTERNAŢIONAL SEVIŞ” S.R.L., a anulat toate documentele prin care Comisia locală de Fond Funciar Cisnădie a primit terenul, respectiv procesul–verbal de delimitare, hotărârea comisiei județene de validare a delimitării și protocolul de predare – preluare a terenului. Ca o consecință, procesele–verbale de punere în posesie întocmite de Comisia locală de Fond Funciar Cisnădie au rămas fără obiect, terenul urmând a fi predat înapoi la A.D.S. București.
Soluția de mai sus a fost pronunțată de către instanța judecătorească în dosarul în care concesionarul S.C. “HORTICOLA INTERNAŢIONAL SEVIŞ” S.R.L. a formulat acţiune civilă în contradictoriu cu pârâţii Agenţia Domeniilor Statului, Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie şi Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu, care a format obiectul dosarului nr. 9862/306/2015 și prin care a solicitat anularea Hotărârii nr. 1152/16.06.2015 a Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu şi a Procesului–verbal de delimitare nr. 1965/23.02.2015, precum și anularea Protocolului de predare – preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă din domeniul privat al Statului, încheiat între A.D.S. și Comisia Locală de Fond Funciar Cisnădie.
Iniţial, prin sentinţa civilă nr. 3302/09.06.2016, pronunţată de Judecătoria Sibiu – Secţia Civilă în dosarul nr. 9862/306/2015, a fost respinsă acţiunea civilă formulată de reclamanta S.C. “HORTICOLA INTERNAŢIONAL SEVIŞ” S.R.L.
Ulterior, prin decizia civilă nr. 1197/28.11.2016, pronunţată de Tribunalul Sibiu – Secţia I Civilă în acelaşi dosar, a fost admis apelul declarat de S.C. “HORTICOLA INTERNAŢIONAL SEVIŞ” S.R.L. împotriva sentinţei civile nr. 3302/09.06.2016 a Judecătoriei Sibiu care a fost schimbată în tot, în sensul că: a fost admisă acţiunea formulată de S.C. “HORTICOLA INTERNAŢIONAL SEVIŞ” S.R.L., în contradictoriu cu pârâţii Agenţia Domeniilor Statului, Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie, Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu şi, în consecinţă, a fost anulată Hotărârea nr. 1152/16.06.2015 a Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu, Protocolul de predare – preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă din domeniul privat al Statului nr. 76.321/13.08.2015, încheiat între Agenţia Domeniilor Statului şi Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie, precum şi procesul–verbal de delimitare nr. 1965/23.02.2015.
În consecință, nu mai era posibilă punerea în posesie pe terenurile respective pentru că acestea nu se mai aflau la dispoziția Comisiei Locale de Fond Funciar Cisnădie, ci au revenit în proprietatea Statului Român.
În concluzie, fiind o soluție definitivă pronunțată de instanța de judecată, aplicarea ei este obligatorie atât pentru Comisia Județeană de Fond Funciar Sibiu, cât și pentru Comisia Locală Cisnădie, al cărei președinte este domnul primar. Față de această situație, acuzele domnului primar că domnul director Roman Eugen a ”împiedicat, obstrucționat și din cauza motivelor aberante formulate de acesta”, cetățenii nu și-au putut primi terenurile, rămân subiective și fără niciun fel de acoperire, la fel ca și acuzația de ”cârdășie” cu domnul Carabulea.
De altfel, atât Comisia Județeană, cât și Comisia Locală Cisnădie au fost pârâți în dosarul cu numărul de mai sus având aceeași calitate procesuală, precum și aceleași interese.
Credem că toate aceste aspecte prezentate mai sus de către noi sunt cunoscute de către domnul primar Huja și considerăm că, după aproximativ doi ani de la crearea lor, prezentarea deformată a situației nu ajută pe nimeni.
Desigur, este absolut necesar a se găsi soluții pentru finalizarea reconstituirii dreptului de proprietate pentru persoanele care au deținut terenuri pe raza orașului Cisnădie, dar pentru aceasta rolul esențial revine Comisiei Locale de Fond Funciar Cisnădie și președintelui acesteia, domnul primar Huja Gheorghe”, Departamentul de Presă

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.