Recepție finala a lucrărilor Stației de epurare ape uzate menajere pentru Ocna Sibiului

Știri de Sibiu, 14.06.2018

Locuitorii orasului Ocna Sibiului beneficiaza de servicii de calitate a apei , urmare a semnarii  procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru Contractul CL 5 – „Staţie de epurare ape uzate menajere pentru localitatea Ocna Sibiului”.

Lucrările au fost inițiate din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 și au fost finalizate prin intermediul contractului ”Fazarea Proiectului – Extinderea și Reabilitarea Infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu si Brașov”, cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2017 – 2020.

Valoarea lucrărilor executate este de 6.319.079,41 lei fără TVA, din care: cofinanțare europeană 3.476.832,17 lei, cofinanțare din fonduri guvernamentale 531.750,81lei, contribuția din bugetul local al Primăriei Ocna Sibiului 81.807,82 lei și aport al Operatorului Regional S.C. Apă – Canal S.A. 2.228.686,61 lei.

Lucrările au fost executate de firma desemnată câștigătoare în urma unei proceduri de achiziție publică, S.C. UTI GRUP S.A. București.

Stația de epurare nou construită va deservi o populație echivalentă de 4500 locuitori, cu posibilitatea tratării zilnice a unui debit maxim de 965 m3. Este amplasată în zona străzii Podului, în afara localității, pe malul stâng al pârâului Visa și are două trepte de epurare: mecanică și biologică, fiind dotată cu linie de tratare a nămolului și evacuarea acestuia pe platforme de uscare.

Procesele tehnologice din Stația de epurare a apelor uzate sunt monitorizate on-line și corectate automat prin intermediul sistemului SCADA. Apa epurată corespunde standardelor europene în domeniu, reducându-se gradul de poluare a pârâului Visa.

Investiția aduce beneficii majore pentru sănătatea mediului și a populației din regiune

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.