Autoritățile sibiene în alertă: Harta punctelor critice în caz de inundații

Știri de Sibiu, 18.04.2019

Șapte localități din județul Sibiu – Orlat, Săliște, Săcel, Porumbacu de Jos, Șoroștin , Tîrnava și Sebeșu de Jos sunt pe lista cu punctele critice din județul Sibiu în caz de inundații, Serviciile de Gospodărire a Apelor Sibiu și Mureș și Guvernul urmând să ia măsuri de decolmatare și îndiguire a zonelor, multe afectate de inundațiile din 2018.

Lista punctelor critice în caz de inundații de pe cursurile de apă din județul Sibiu s-a aprobat joi, 18 aprilie, în ședința extraordinară a Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, potrivit unui comunicat al Prefecturii Sibiu.

Conform documentului, ”lucrările de decolmatare, recalibrare și consolidare a albiilor râurilor vor fi realizate din surse proprii ale SGA Sibiu, SGA Mureș și din surse bugetare”.

În lipsa intervențiilor ncesare pe Cibin, Săliște , Sebeș, Porumbacu sau Tarnava, sunt în pericol de inundații atât gospodării, cât și căi de acces, avertizează specialiștii în documentele prezentate.

În acest context, prefectul Adela Muntean, a avertizat că vrea rapoarte de verificare a lucrarilor la finalul lunii

“Vă cer să respectați ordinele transmise și să faceți verificările cu maximă vigilență. Sunt măsuri de prevenire foarte importante pentru siguranța cetățenilor, pe care trebuie să le abordați cu seriozitate. Nu admit să treceți cu vederea nicio abatere la niciuna dintre cele trei direcții de control: arderea vegetației uscate, salubrizarea cursurilor de apă și modul de producere, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare. La finalul lunii aprilie aștept rapoartele acestor comisii mixte de verificare”, a declarat prefectul Adela Muntean în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

Lista puncte critice în caz de inundații în Sibiu și măsuri aprobate:

 1. Râu Cibin – comuna Orlat
  Zid de sprijin pe râul Cibin – Deteriorare zid de sprijin (mal stâng) pe râu Cibin-40m; Lucrare deteriorată în urma fenomene hidrometeo iulie 2018; Cuprinderea în P.G.A. pe anul 2019 a lucrării Rc. Zid de sprijin pe râul Cibin la Orlat . Realizarea lucrării din surse proprii SGA Sibiu;
 2. Râu Săliște – orașul Săliște
  Prag de fund pe râul Săliște- Deteriorare prag de fund pe râu Săliște. Este pus în pericol drumul de pe mal stâng râu; Lucrare deteriorată în urma fenomenelor hidrometeo iulie 2018;Cuprinderea în P.G.A. pe anul 2019 a lucrării Rc. Prag de fund pe pr. Săliște la Săliște;
  Realizarea lucrării din surse proprii SGA Sibiu;
 3. Râul Săliște – oraş Săliște, sat Săcel
  Amenajare curs de apa Saliste , oraș Săliste, sat Sacel, – în zona podului drumului comunal, jud Sibiu Albia râului Săliște a fost afectată prin colmatare şi eroziuni ale malurilor în urma fenomenelor hidrometeorologice din luna iulie 2018;.
  Pentru diminuarea substanțială a riscului de inundații în intravilanul localității Săcel, si protejarea împotriva inundațiilor a zonelor limitrofe râului(case și gospodării-30 buc; podețe-3 buc; străzi-1km; teren arabil-10 ha; rețele alimentare cu apa si canalizare 2 km ), sunt necesare lucrări de recalibrare și conslidare a albiei râului Săliște pe cca. 700m.A fost întocmită și aprobată la ABA Olt, nota conceptuală pentru lucrări de recalibrare și conslidare a albiei râului Săliște pe cca. 700m. Realizarea lucrării din surse bugetare;
 4. Pârâu Sebeș – comuna Turnu Roșu, sat Sebeșu de Jos
  Prag de fund pe pr. Sebeș la Sebeșu de Jos Deteriorare prag de fund pe pr. Sebeș la Sebeșu de Jos; Cuprinderea în P.G.A. pe anul 2019 a lucrării Rc. Prag de fund pe pr. Sebeș la Sebeșu de Jos; Realizarea lucrării din surse proprii SGA Sibiu;
 5. Râu Porumbacu – comuna Porumbacu de Jos amonte pod CF- sat Porumbacu de Jos ; Lucrare de regularizare şi îndiguire a raului Porumbacu, parţial distrusă – Digul de apărare al lococalitatii Porumbacu de Jos a fost deversat și s-au creat 3 breşe pe o lungime de cca.550 m; 2 praguri de fund au fost distruse;- Aval de Porumbacu de Sus au fost inundate terenuri agricole; S-au executat lucrări provizorii de închidere abreşelor şi recalibrare a albiei raului Porumbacu; S-a decolmatat secţiunea de scurgere pe cca.10 km;
  Lucrarea va fi cuprinsă în proiectul integrat “Amenajarea complexă a afluenților Oltului de pe ramura nordică a munților Făgăraș cu potențial de risc la inundații din viituri rapide”, pentru care s-a aprobat NC și se întocmește SF Includerea în Lista progr. de inv. şi asigurare resurse financiare necesare începerii execuţie lucrări în anul 2019;
 1. Pârâul Şoroştin – intravilan localitatea Şoroştin, judetul Sibiu; sector curs de apă neamenajat . Albie colmatată; îngustarea secţiunii de scurgere şi imposibilitatea tranzitării debitelor medii şi mari; Sunt puse în pericol zone locuite (case şi grădini) precum şi drumul judeţean din localitate . Lucrări de defrişări şi decolmatări propuse în PGA 2019
 2. Târnava – localiattea Tîrnava, judetul Sibiu; sector curs de apă neamenajat Albie colmatată şi eroziuni de mal – Albie colmatată care a dus la îngustarea secţiunii de scurgere şi imposibilitatea tranzitării debitelor medii şi mari; Sunt puse în pericol zone locuite, podeţe şi drumul comunal din localitate; Lucrări de decolmatare şi apărare de mal cu gabioane şi zid de sprijin din beton; lucrări propuse în PGA 2019 Realizarea lucrării din surse proprii SGA Mureş;Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.