Primarul din Racovița: Avem nevoie de tineri specialiști care să se implice

Știri de Sibiu, 23.02.2021

Reabilitarea dispensarului, începerea intabulării străzilor din Racovița, reabilitarea scolii și demararea etapei de finalizare a PUG-ului comunei sunt o partea din demersurile primarului Andreea Voicu anunțate după primele 100 de zile de mandat. Pentru ”plus valoare” în comună, primarul spune că este nevoie ca tinerii specialiști care să se implice

Andreea Voicu a lansat un apel către tineri să se implice în dezvoltarea comunității locale.

“Suntem într-un an al începuturilor, al curățeniei și inițierii de proiecte. Ceea ce sădim acum va defini Racovița următorilor ani. Am inițiat demersuri în care îmi sunt alături acei colegi dedicați, pasionați de munca lor. Aștept alături și alții ca ei, oameni cinstiți, cu experiență. Avem nevoie de tineri specialiști care să se implice cu energia și viziunea lor și să aducă plus valoare”, a transmis Andreea Voicu, primarul comunei Racovița.

La început de mandat, primarul din Racovița a anunță reorganizarea activității din primărie și restructurarea personalului, precum și începerea procesului de digitalizare, prin introducerea de servicii online.

La finalul celor 100 de zile de mandat, primarul din Racovița făcut un bilanț al principalelor activități:

 1. Lipsa  apei  pe strada Cornel Lupea:  am primit finanțare de la Guvern pentru rezolvare. După aprobarea bugetului, o să putem încheia contractul de execuție pentru reabilitarea rețelei, iar dupa  înlocuirea țevii se va finaliza asfaltarea străzii;
 2. S-au obținut toate avizele necesare pentru proiectele bugetate dar uitate, înlocuirea țevii de apă pe Str. Cornel Lupea (partea de la Podul lui Mohan până la fam. Muntean), și construcția digului;
 3. S-au preluat lucrările în desfășurare în comună și urmărim execuția lor în bune condiții. Acolo unde a fost posibila imbunatatirea proiectelor, am facut-o;
 4. S-a pregătit documentația pentru prelungirea contractului de finanțare și cel de execuție a lucrării de captare, tratare și înmagazinare apă, în sat Sebeșu de Sus, până în iulie 2021;
 5. S-a demarat actualizarea studiilor de fezabilitate și realizarea proiectului tehnic pentru reabilitarea tuturor străzilor din sat Sebeșu de Sus și din Racovița, proiecte care va fi depuse spre finanțare prin PNRR și CNI;
 6. S-a început intabuluarea străzilor din comună;
 7. S-a început procedura de trecere de la intabularea sistematică pe sectoare, la intabularea sistematică generală, care ne permite intabularea proprietăților din intravilanului comunei;
 8. S-a început pregătirea proiectului de construcție a Grădiniței cu Program Prelungit Racovița pentru depunerea spre finanțare din fonduri externe nerambursabile;
 9. S-au inițiat demersurile de reglementare a situației juridice a Dispensarului din Sebeșu de Sus. După clarificarea actelor de proprietate începem reabilitarea clădirii;
 10. S-a rezolvat situația juridică a Școlii Gimnaziale Racovița (aflată în proprietatea Regimului Grăniceresc Român) pentru a putea obține finanțări externe pentru reabilitare;
 11. S-a început documentația pentru reabilitarea Școlii Gimnaziale Racovița pe proiectul de reabilitare energetică și creșterea eficienței energetice a clădirilor de învățământ, finanțat din fonduri europene prin autoritatea de mediu;
 12. S-a demarat etapa de finalizare a PUG-ului comunei;
 13. S-a lansat dezbaterea privind construcția Capelei în Sebeșu de Sus (suntem în etapa de analiză a locației și costurilor, etapă care va fi finalizată la începutul lunii martie. Urmând a fi demarată etapa de întocmire a proiectului tehnic și identificarea surselor de finanțare);
 14. S-au reabilitat drumurile comunale pietruite, urmând ca din primăvară să începem reabilitarea drumurilor de hotar și curățirea Văii Lupului;
 15. S-a început digitalizarea instituției – am finalizat procedura pentru plata impozitelor online și am modernizat site-ul primăriei;
 16. Creștem transparența Primăriei Racovita – ședințele Consiliului Local sunt  live pe facebook, toate proiectele și documentațiile sunt publicate pe site-ul instituției;
 17. S-a implementat și suntem în etapa de finalizare a proiectului Wifi 4EU în comună, prin cele 12 puncte din comună cu WiFi GRATUIT;
 18. A extins programul cu publicul în instituție și am îmbunătățit comunicarea cu cetățenii;
 19. S-a înițiat reorganizarea activității din primărie și restructurarea personalului;
 20. S-au inițiat primele demersuri în scopul realizării strategiei de dezvoltare a comunei pentru următorii 10 ani;
 21. Reorganizăm activitatea forestieră prin constituirea unui grup de lucru și întocmirea unui regulament în acest sens la nivelul comunei;
 22. S-a dat startul constituirii unui grup de lucru pentru dezvoltarea turistică a zonei format din istorici, experți și specialiști. Urmărim crearea unor noi rute turistice și dezvoltarea celor existente, implementarea noilor tehnologii în acest sens și identificarea de noi puncte de atracții turistice.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.