Tribunalul Sibiu caută din nou sediu. Condițiile de licitare!

Știri de Sibiu, 29.04.2019

Tribunalul Sibiu a demarat procedura de închiriere a unui nou spațiu în care cei 182 de judecători și grefieri de la Tribunalul și Judecătoria Sibiu să își desfășoare activitatea, contractul cu MApN pentru clădirea de pe Calea Dumbrăvii urmând să expire în luna mai. Potrivit procedurii de achiziție, se caută o locație de aproximativ 4500 mp care să fie disponibilă cel puțin cinci ani, începând din luna noiembrie, criteriul de selecție fiind prețul cel mai mic.

„Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este – cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic. Ofertele pot fi depuse până la data de 22.05.2019, ora 12.00, la Registratura Tribunalului Sibiu, din Strada Calea Dumbrăvii, nr. 30, mun. Sibiu, jud. Sibiu.Perioada de valabilitate a ofertelor – 180 de zile, cu posibilitatea prelungirii.Contractul de închiriere se încheie pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii”, pootrivit unui comunicat al Tribunalului Sibiu.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească imobilul ce ar urma să fie transformat în sediu administrativ pentru desfășurarea activității Tribunalului Sibiu și Judecătoriei Sibiu nu sunt ușor de îndeplinit.

Potrivit cerințelor ”minime” impuse prin anunțul de licitație pentru selectarea ofertelor, clădirea trebuie să fie poziționată în zona A sau B a Sibiului, să fie cu acces la stradă și să dispună de o parcare cu cel puțin 70 de locuri libere. Imobilul în cauză trebuie să aibă o suprafață utilă de aproximativ 4500 mp, iar proprietarul să accepte recompartimentarea spațiilor, să suporte cheltuielile de racordare la sistemele de telecomunicații și alimentare cu energie, precum cele pentru instalarea sistemului de supraveghere video interior și exterior al clădirii.

După patru ani de activitate pe Calea Dumbrăvii, Judecătoria şi Tribunalul Sibiu sunt nevoite să îşi schimbe din nou sediul întrucât Armata nu mai prelungește contractul de închiriere.

Termenul de transfer al clădirii de pe Calea Dumbrăvii expiră la data de 19 mai 2019, perioadă în care se fac demersuri pentru pregatirea unui nou sediu, solicitarea de prelungire a perioadei fiind respinsă din cauza unor lucrări de renovare ale Armatei.

”În ce privește prelungirea acestui termen, Ministerul Justiției a transmis Ministerului Apărării Naționale solicitări repetate privind formularea acordului de prelungire a perioadei de transmitere în administrare până în anul 2023 a imobilului și promovarea actului normativ cu acest obiect de reglementare.La data de 08.02.2019, Ministerul Apărării Naționale a comunicat Ministerului Justiției faptul că nu poate da curs acestei solicitări deoarece, în contextul punerii în aplicare a Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Țării privitoare la înființarea Comandamentului Corpului Multinațional de Sud Est – garnizoana Sibiu, amplasamentul pe care este situat imobilul în care își desfășoară activitatea Tribunalul Sibiu și Judecătoria Sibiu va face obiectul unor lucrări de reabilitare”, a precizat Tribunalul Sibiu.

Magistrații sibieni sunt la a treia schimbare de sediu, după ce în 2011 a intrat în renovare sediul de la Victorie, ajuns în prezent o adevărată ruină din cauza blocării șantierului.

Tribunalul şi Judecătoria Sibiu s-au mutat în clădirea de pe strada Johann Sebastian Bach la finalul anului 2011, imobilul fiind închiriat de la SC Retezat SA pana in 2014, cand au fost nevoiți să facă schimbarea din cauza condițiilor insalubre.

În prezent, cei 182 de judecători și grefieri din cadrul Tribunalului și Judecatoriei Sibiu își desfașoara activitatea pe Calea Dumbrăvii, în clădirea MApN.

Cerințe minime închiriere:

 1. Să fie situat în Municipiul Sibiu, exclusiv în Zonele Fiscale A și B, conform încadrării teritoriului administrativ aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sibiu nr. 173/2011, modificată și actualizată
 2. Imobilul trebuie să dispună de deschidere/acces la stradă
 3. Asigurarea unui spațiu privat de parcare, oferit gratuit pentru minim 70 autoturisme. Aprecierea asupra îndeplinirii acestui criteriu se va face prin depunerea de către ofertanți a unei schițe de configurare a locurilor de parcare și a fluxului de intrare-ieșire, luând în considerare un spațiu minim de 2,25 metri/5,5 metri pentru fiecare vehicul
 4. Suprafața utilă: S.u. = 4500 mp (+10%). Diferența de +10% se poate regăsi exclusiv în spațiul util excluzând holurile, care nu pot depăși suprafața maximă de 1000 mp, cuprinsă în Secțiunea II, punctul 4 din prezenta documentație. Dacă modul de configurare a spațiilor interioare nu permite reducerea holurilor, atunci se vor achita cu titlu de chirie de către locatar doar 1000 mp cu această destinație. Spațiile aferente centralei termice, generatorului, ori alte instalații necesare asigurării utilităților nu pot face obiectul închirierii.
  Prețul total al contractului de închiriere se va calcula la finalizarea compartimentărilor, în funcție de suprafața utilă rezultată și potrivit precizărilor anterioare.
 5. Să fie disponibil spre închiriere începând cu data: 20.11.2019. Prelungirea termenului este posibilă raportat la complexitatea lucrărilor necesare şi în măsura în care termenul de locațiune pentru actualul sediu al Tribunalului Sibiu va fi prelungit.
 6. Să se acorde o perioadă de grație de o lună, după intrarea în vigoare a contractului de închiriere, cu titlu gratuit, în vederea ocupării spațiului și mutării.
 7. Să se acorde o perioadă de grație de o lună, după încetarea contractului de închiriere, cu titlu gratuit, în vederea eliberării spațiului și mutării.
 8. închirierea exclusivă a întregii clădiri, fiind exclusă coabitarea. Se poate închiria parțial o clădire în următoarele situații:
  a) partea de clădire rămasă liberă rămâne nefolosită, în condițiile în care nu există altă cale de acces către aceste spatii (exemplu: etaje superioare fără acces separat);
  b) spațiile închiriate au acces separat, activitățile fiind distincte, toate branșamentele la utilități sunt distincte și contorizarea acestora se face separat (clădiri foarte mari compartimentate și amenajate pentru mai multe activități distincte de genul: mall – uri, imobile cu mai multe corpuri de clădire, foste fabrici recompartimentate, etc).
 9. Construcția trebuie să aibă încăperi amenajate sau care pot fi amenajate la solicitarea autorității contractante pentru birouri, pentru lucrul cu publicul, spațiul de arhivare, săli de ședință, etc, de către proprietar, pe cheltuiala acestuia. Modalitatea de amenajare a spațiilor interioare, cuprinsă în Secțiunea II, punctul 4 din prezenta documentație, este aproximativă, fiind esențiale și obligatorii următoarele aspecte:
 • asigurarea unui spațiu util, fără holuri, de cel puțin 3500 mp, fiind obligatorie izolarea fonică a încăperilor.
 • sălile de judecată nu pot fi în număr mai mic de 10, iar dimensiunea lor nu poate fi mai mică de 50 mp
 • toate spațiile (cu excepția arhivelor, spațiile de depozitare și camerele pentru arestați) trebuie să beneficieze de lumină naturală și suplimentar, cele de birouri și sălile de judecată trebuie să aibă ferestre cu vedere spre exterior, la o înălțime rezonabilă, prevăzute cu jaluzele. În ce privește holurile, criteriul se consideră îndeplinit dacă lumina naturală este asigurată la capete și/sau prin luminatoare dinspre celelalte încăperi.
  În situația în care clădirea face obiectul unei reamenajări ce impune obținerea autorizației de construcție, procesul verbal de recepție finală va fi prezentat chiriașului cel târziu la data preluării imobilului.
 1. Holurile să asigure o bună deplasare a personalului în clădire, o lățime minimă acceptabilă fiind de 1,5 metri în fata sălilor de judecată și 1,2 metri în celelalte situații.
 2. Proprietarul trebuie să prezinte, cel târziu la preluarea imobilului de către autoritatea contractantă certificatul energetic, exclusiv clasele A, B sau C.
 3. Spațiul de închiriat să fie igienizat, să nu prezinte degradări structurale, să fie finisat la exterior și interior, să aibă în dotare grupuri sanitare renovate, geamuri, uși, instalații sanitare în perfectă stare de funcționare, să fie racordat la rețele de energie electrică, apă, canalizare, gaze naturale – în cazul în care încălzirea se face cu centrală termică proprie (autorizată ISCIR) cu combustibil gazos.
 4. Spațiul de arhivă trebuie să asigure o umiditate permanentă de maxim 50%, indiferent de soluția tehnică aleasă de locator. Absența unei soluții tehnice nu descalifică un ofertant, dacă acesta apreciază că nu se impune o intervenție tehnică asupra spațiilor enumerate pentru asigurarea umidității optime. În cazul în care e declarat câștigător, se aplică dispozițiile contractuale privind răspunderea și penalitățile de întârziere.
 5. Să se asigure de către proprietar, pe cheltuiala acestuia, cablaj pentru telefonie fixă pentru un număr de 100 posturi telefonice.
 6. Să se asigure de către proprietar, pe cheltuiala acestuia, rețea de intranet (LAN) pentru un număr de 300 de calculatoare, care să permită fiecărui utilizator accesul la sistemul informatic.
 7. Să se asigure de către proprietar, pe cheltuiala acestuia, un număr suficient de prize, în toate încăperile, pentru toți consumatorii electrici.
 8. Să se asigure de către proprietar, pe cheltuiala acestuia, sistem de supraveghere video interior și exterior, în zonele indicate de autoritatea contractantă, în funcție de configurația și destinația spațiilor.
 9. Imobilul trebuie să dețină cel puțin aviz PSI pentru noua destinație (Tribunal) și trebuie să fie dotat cu rețea de hidranți de incendiu exteriori si interiori, conform normelor PSI, urmând ca în termen de maxim doi ani de la darea în folosință să obțină autorizație ISU.
 10. Să se asigure acces în clădire separat pentru persoanele private de libertate, spre camerele de arest, care vor comunica cu sălile de ședință de penal.
 11. Clădirea trebuie să fie dotată, conform legislației în vigoare, cu rampe de acces, platforme, indicatoare și toalete echipate pentru persoanele cu dizabilități.
 12. Căile de evacuare trebuie să respecte cerințele normativelor pentru prevenirea și stingerea incendiilor și/sau normativelor sau normelor antiseismice.
 13. Asigurarea a două lifturi de cel puțin 4 persoane fiecare.
 14. Puterea electrică instalată a imobilului să fie de cel puțin 150 Kw/h.
 15. Asigurarea unei temperaturi optime, cuprinsă între 21 și 23 grade Celsius, pe tot parcursul anului, cel puțin în spațiile de birouri, săli de judecată, zona de așteptare pentru public și camera serverelor, indiferent de soluția tehnică aleasă de locator. Absența unei soluții tehnice nu descalifică un ofertant, dacă acesta apreciază că nu se impune o intervenție tehnică asupra spațiilor enumerate pentru asigurarea temperaturii optime. În cazul în care e declarat câștigător, se aplică dispozițiile contractuale privind răspunderea și penalitățile de întârziere.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Un Răspuns

 1. […] Citeste si: Tribunalul Sibiu caută din nou sediu. Condițiile de licitare! […]